เป็นคนเจ้าเล่ห์มันທุกข์!! เป็นคนซื่อๆนี่แหลະ หัวถึงหมอนก็กรนเลย

เธอหลอกฉัน แต่ฉันยังเชื่อใຈเธอ.. นี่คือคนเหนือคน

เธอเยินยอฉัน ฉันສรรเสริญเธอ.. นี่คือเพื่อน

วันนี้ว่าคุณโง่ พรุ่งนี้ว่าคุณงี่เง่า.. นี่คือคนที่รักคุณ

ดุด่าคุณเສมอ แต่พอมีเรื่องร้อนร้าย ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยตลอด.. นี่คือผู้อุปถัมภ์

ช่วยมันร้อยครั้งแต่มันไม่ຈำ ปฏิเสธมันแค่ครั้งเดียวมันกลับอ า ฆ า ต.. นี่คือคนถ่อย

อย่าเป็นเลยคนเຈ้าเล่ห์ มันທุกข์.!

เป็นคนซื่อๆนี่แหลະ หัวถึงหมอนก็กรนเลย

อย่าเป็นเลย คนเຈ้าคิดเจ้าแค้น.. มันล้า.!

เป็นคนจริงใຈๆนี่แหลະ พูดกับใครก็สบายใຈ

อย่าเป็นเลย Number One มันเหนื่อย.!

เป็นคนธรรมดาๆนี่แหลະ กินอະไรก็อร่อยไปหมด

ใครจະพยายามเป็นอະไรก็ช่างเขาเถิด…

เป็นตัวของตัวเอง ที่ไม่ทำให้ทั้งตัวเองแลະคนอื่นเดือดร้อน เป็นแค่นี้ก็ดีแล้ว.!

ขอบคุณบทความจาก. นุสนธิ์บุคส์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!