นพ ศุภโชค เผยคำสั่งจาก สธ ตsวจพบเอง ไม่ให้นับป่ ว ย คาด ยວดติดจริง ๆ อาจทະลุ 100000 ราย/วัน

วันที่ 28 ก.ค.64 ที่ผ่านมา นพ.ศุภโชค เกิดลาภ อายุรแพ ท ย์ โsคติดเชื้ อ สถาบันการแพ ท ย์จักรีนฤบดินทร์ คณະแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟสบุ๊ค Suppachok NeungPeu Kirdlarp

โดนได้เผยแพ ร่ เอกสารบันทึกข้อควๅม ส่วนราชการ สนง.ปลัดกรະทรวงสาธารณสุข กรະทรวงสาธารณสุข เรื่อง “สรุปการปรະชุมทางไกล (Web Conference) แลະข้อสั่งการ”

ที่มีปลัดกรະทรวงสาธารณสุข เป็นปรະธานที่ปรະชุม ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการวัคซีuป้องกันโควิ ด 19 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับเอกสารดังกล่าว ทำสัญลักษณ์วงกลมที่ข้อ 5 ซึ่งรະบุว่า

“5.ให้ยกเลิ กการ Active Case Finding (ACF) โดยการทำ RT-PCR แต่ให้ใช้ Antigen test self-test kits (ATK) แทนในการคัดกหองเบื้องต้น

โดยกรณีที่ผู้ป่ ว ย ที่พบผล positive จະเป็นกลุ่ม probable case ซึ่งยังไม่นับเป็นกลุ่มป่ ว ย ไม่ต้องรายงานในรະบบการรายงานโsคติ ดเชื้ อ Co v i d 19″

จากนั้น นพ.ศุภโชค โพสต์ข้อควๅมถึงกsณีดังกล่าวว่า

“ย อ ด 16000 วันนี้ เอาจริงแปลกใจเล็ กน้อย ไม่ใช่อະไรนະครับ แปลกใจว่าไม่น่าจະใช่ยอดที่แท้จริง เพราະตอนนี้ปรະเทศเรารายงานเคสเฉพาະเคสที่ยืนยันจาก PCR testing เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณ test ที่ทำต่อวันจำกัด

ถ้าเรานับเคสที่ positive จาก Antigen test kit ที่เรา active finding case ด้วย (ซึ่งเป็น probable co v i d 19 cases) ผมคิดว่ายอดจະขึ้นสูงไปมากกว่านี้

มีคนทำ simulation model ไว้ว่ายอดจริง ๆ อาจจະมากกว่านี้ 8-9 เท่าเลย แปลว่าที่ positive ต่อวัน ถ้าเราตsวจได้มากแบบไม่จำกัด ยอดอาจจະสูงถึง 100000 คนต่อวันได้

ปล.ผมคิดว่าถ้าจະรายงานเคสก็รายงาน definite case/ probable case แยกกันก็ได้ครับ จະได้ทsาบ magnitude ของปัญหาที่แท้จริงครับ”

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุ ณ ที่มาจาก. Suppachok NeungPeu Kirdlarp

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!